Όροι υπηρεσίας για το NTI Cloud

Αυτοί οι όροι υπηρεσίας αποτελούν νόμιμη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και την NTI Corporation. Αυτοί οι όροι διέπουν κάθε είδους χρήση των υπηρεσιών του NTI Cloud, των σχετικών προϊόντων λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενημερώσεων, και της γραπτής τεκμηρίωσης. Τα λογισμικά και οι υπηρεσίες ενδέχεται να αναφέρονται ως τα «Προϊόντα». Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Συμφωνώ» ή άλλη παρόμοια επιλογή, ή χρησιμοποιώντας κάποιο από τα Προϊόντα, αποδέχεστε αυτόματα του παρόντες Όρους. Εάν δεν αποδέχεστε του παρόντες Όρους, μην υποδεικνύετε την αποδοχή τους και μην χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα. Εάν αποδέχεστε του παρόντες Όρους εκ μέρους κάποιου νομικού προσώπου, δηλώνετε ότι έχετε τη σχετική εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε το εν λόγω νομικό πρόσωπο με τους παρόντες Όρους.

    1. Λογιστική και χρεώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες θα πρέπει να εγγραφείτε στην NTI, ενώ συμφωνείτε να διασφαλίζετε την ακρίβεια, την πληρότητα και την ενημέρωση των στοιχείων εγγραφής καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των Υπηρεσιών. Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε λογαριασμό επί πληρωμή, συμφωνείτε να καταβάλλετε τη συνδρομή και τις διάφορες χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση –εάν υπάρχουν– για το είδος του λογαριασμού που έχετε επιλέξει, και αποδέχεστε τυχόν ισχύοντες περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ορίων ως προς τον χώρο αποθήκευσης που δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου που αντιστοιχεί στο λογαριασμό σας, αποδέχεστε το ενδεχόμενο περιορισμού από την NTI της δυνατότητάς σας να αποθηκεύσετε περαιτέρω δεδομένα μέχρι να μειώσετε τον όγκο των δεδομένων που έχετε ήδη αποθηκεύσει, ή να δημιουργήσετε άλλο είδος λογαριασμού με υψηλότερο ή χωρίς καθόλου όριο. Εάν πληρώνετε μέσω πιστωτικής κάρτας, εξουσιοδοτείτε την NTI να ανανεώνει αυτόματα τη συνδρομή σας και να χρεώνει την εκάστοτε ισχύουσα συνδρομή ανανέωσης στην πιστωτική κάρτα που συνδέεται με το λογαριασμό σας, εκτός εάν ενημερώσετε προηγουμένως την NTI ότι δεν επιθυμείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας.

    2. Κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασής σας και συμφωνείτε να μην αποκαλύπτετε τους κωδικούς πρόσβασής σας σε τρίτα μέρη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται υπό τα ονόματα χρήστη και τους λογαριασμούς σας. Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασής σας ή των κλειδιών κρυπτογράφησης για τους λογαριασμούς σας, ενδέχεται να απολέσετε την πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας. Θα πρέπει να ειδοποιείτε αμέσως την NTI για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση των λογαριασμών σας ή άλλου είδους παραβίαση ασφαλείας ως προς τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που η NTI κρίνει ότι υφίσταται ή ότι ενδέχεται να προκύψει παραβίαση ασφαλείας, η NTI μπορεί να καταργήσει τους λογαριασμούς σας και να σας ζητήσει να αλλάξετε τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασής σας.

    3.Πολιτική προστασίας απορρήτου

Αποδέχεστε ότι η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη από την NTI των προσωπικών σας δεδομένων, των αντιγράφων ασφαλείας ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων θα διέπεται από την Πολιτική απορρήτου της NTI, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους αναφοράς. Προβάλλετε την πολιτική προστασίας απορρήτου. Δείτε την πολιτική προστασίας απορρήτου.

    4.Χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού

Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, η NTI σας παρέχει περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια χρήσης των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση του Λογισμικού σε εκτελέσιμη μορφή μόνο για τον αριθμό και το είδος συσκευών που ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα τεκμηρίωση για το είδος του λογαριασμού σας, ως ορίζεται από την NTI ή τον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. Αναγνωρίζετε το ενδεχόμενο παροχής συγκεκριμένου κωδικού τρίτου προσώπου μαζί με το λογισμικό και ότι η χρήση του εν λόγω κωδικού διέπεται από τους συνοδευτικούς όρους άδειας χρήσης.

Αναγνωρίζετε ότι η NTI ή τα τρίτα μέρη διατηρούν κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον για και ως προς τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξαιρουμένης της άδειας που χορηγείται μέσω των παρόντων Όρων, η NTI και οι χορηγοί άδειας διατηρούν το σύνολο των δικαιωμάτων των προϊόντων και δεν σας χορηγείται κανενός είδους σιωπηρή άδεια.

Αποδέχεστε συγκεκριμένα ότι δεν πρόκειται να προβείτε, ούτε να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο να προβεί σε:
 

 • υπενοικίαση, εκμίσθωση, ενοικίαση, δανεισμό, μεταφορά ή διανομή οποιουδήποτε μέρους των Προϊόντων,
 • τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση ή δημιουργία παράγωγων έργων των προϊόντων,
 • αποσυμπίλιση, αντίστροφη μεταγλώττιση, αποσυναρμολόγηση ή άλλη απόπειρα άντλησης του πηγαίου κώδικα των Προϊόντων, ή
 • αφαίρεση, επικάλυψη ή τροποποίηση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, πνευματικού δικαιώματος ή άλλης σήμανσης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που φέρουν τα Προϊόντα.
 •  

      5.Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και αποδεκτή χρήση

  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας ως προς τις Υπηρεσίες και για οποιοδήποτε περιεχόμενο των αντιγράφων ασφαλείας που αποθηκεύετε στις Υπηρεσίες. Αποδέχεστε συγκεκριμένα ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα για:

   
 • παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού,
 • παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων μερών,
 • μετάδοση υλικού που περιέχει ιούς ή άλλου είδους επιβλαβή κώδικα υπολογιστή, ή αρχείων όπως δούρειοι ίπποι, σκουλήκια ή ωρολογιακές βόμβες.
 •  

      6.Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

  Η NTI σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών και απαιτεί από τους χρήστες των Υπηρεσιών να πράξουν αναλόγως. Κατά τη χρήση των Προϊόντων απαγορεύεται το ανέβασμα, η αποθήκευση, η κοινή χρήση, η προβολή, η ανάρτηση, η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η μετάδοση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση υλικού που παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλους είδους δικαίωμα ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, η NTI θα καταργήσει του λογαριασμούς των χρηστών που προβαίνουν σε συστηματικές παραβιάσεις.

      7.Αποζημίωση από το χρήστη

  Αποδέχεστε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να μην εμπλέκετε την NTI, τους προμηθευτές, τους μεταπωλητές, τους εταίρους και τις αντίστοιχες θυγατρικές σε οποιαδήποτε αξίωση, οφειλή, ζημία, απώλεια ή δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής και των εξόδων δικηγόρου, που ενδέχεται να προκύψουν ως προς:

   
 • τη χρήση των Προϊόντων,
 • την παραβίαση των παρόντων Όρων,
 • την παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή
 • οποιαδήποτε αξίωση πρόκλησης ζημίας σε τρίτα μέρη λόγω της χρήσης των αντιγράφων ασφαλείας σας.
 •  

  Αυτή η υποχρέωση αποζημίωσης υπερισχύει του τερματισμού ή της λήξης του λογαριασμού σας και των παρόντων όρων.

      8.Αλλαγές στις Υπηρεσίες και τους Όρους

  Η NTI διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, κατάργησης ή διακοπής της παροχής των Υπηρεσιών ολικώς ή μερικώς ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πράξει αντιστοίχως, η NTI θα προβεί σε εμπορικά εύλογες ενέργειες για να σας ειδοποιήσει για τυχόν τέτοιου είδους δράση μέσω της αποστολής e-mail, μηνυμάτων in-client ή δημοσίευσης των σχετικών πληροφοριών στο διαδικτυακό τόπο της NTI («Ιστότοπος»).

  Η NTI διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή, ενώ κάθε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της στον Ιστότοπο. Καμία ουσιαστική τροποποίηση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Η συνεχής χρήση προϊόντων που έχουν υποστεί τέτοιου είδους τροποποιήσεις υποδηλώνει αυτόματη αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Για να παραμένετε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές, παρακαλούμε ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση των παρόντων όρων που δημοσιεύεται στον ιστότοπο. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση των προϊόντων.

      9.Διάρκεια και Καταγγελία

  Οι παρόντες όροι και οι δημοσιευμένες αναθεωρήσεις παραμένουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης του λογαριασμού σας ή της χρήσης των προϊόντων. Μπορείτε να καταργήσετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθώντας τις οδηγίες και διακόπτοντας τη χρήση των Προϊόντων.

  Η NTI μπορεί να καταργήσει το λογαριασμό σας και να καταγγείλει τους παρόντες όρους αμέσως και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση μη ανανέωσης της συνδρομής σας, μη έγκαιρης καταβολής τυχόν χρεώσεων ή τιμολογίων, ή άλλου είδους αδυναμίας συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους.

  Σε περίπτωση τερματισμού ή λήξης του λογαριασμού σας ή των παρόντων όρων, αίρεται το δικαίωμα χρήσης των προϊόντων και η δυνατότητα πρόσβασης σε και ανάκτησης των αντιγράφων ασφαλείας σας. Επίσης, συμφωνείτε ρητά ότι η NTI δεν οφείλει να παράσχει σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο κανένα αντίγραφο των αντιγράφων ασφαλείας σας και μπορεί αυτόματα να διαγράψει τα αντίγραφα ασφαλείας σας από τα συστήματα της NTI.

      10.Αποποίηση εγγυήσεων

  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠ’ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Η NTI, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η NTI, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΝΤΑΙ ΟΤΙ (A) ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (B) Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ, ΑΔΙΑΚΟΠΑ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (Γ) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ Ή ΕΜΠΙΣΤΕΣ, ΚΑΙ (Δ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ.

  Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΥΠ’ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ, ΕΝΩ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, Ή ΣΟΒΑΡΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ.

      11.Περιορισμός ευθύνης

  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η NTI, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΞΙΩΝΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑΣ), ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Ή ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

  ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ NTI, ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΣΕ ΕΚΑΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ (US$100), ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ή ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ NTI, ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ (US$0). ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ NTI.

      12.Γενικά

  Αναγνωρίζετε ότι η χρήση των προϊόντων ενδέχεται να υπόκειται στη νομοθεσία εξαγωγών και εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς εξαγωγών και εισαγωγών. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζετε ότι τα προϊόντα δεν μπορούν να εξαχθούν ή να επανεξαχθούν σε κάποια χώρα στην οποία έχουν επιβάλει εμπάργκο οι ΗΠΑ, ή σε κάποιο πρόσωπο από τη Λίστα ειδικά εντεταλμένων υπηκόων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, ή τη Λίστα απορριφθέντων φυσικών ή νομικών προσώπων του Υπουργείου Εμπορείου των ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε κάποια τέτοια χώρα ή σε κάποια τέτοια λίστα. Επίσης, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τα προϊόντα για κάποιον από τους σκοπούς που απαγορεύονται από το δίκαιο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της κατασκευής ή της παραγωγής πυραύλων, πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων.

  Οι παρόντες όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την NTI διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, εξαιρουμένων των αντικρουόμενων διατάξεων. Συμφωνείτε να απευθύνεστε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της κομητείας Orange της Καλιφόρνιας για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης που ενδέχεται να προκύψει από τους παρόντες όρους. Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποδέχεστε ρητά ότι η NTI διατηρεί το δικαίωμα υποβολής αγωγής σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία για την προστασία ή εφαρμογή των δικαιωμάτων της. Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή πώληση αγαθών δεν ισχύει για τους παρόντες όρους.

  Οι παρόντες όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την NTI και αντικαθιστούν πλήρως οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την NTI ως προς τα προϊόντα. Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το εν λόγω τμήμα θα ερμηνεύεται με τρόπο σύμφωνο προς το ισχύον δίκαιο, ώστε να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα την αρχική πρόθεση των μερών, ενώ τα λοιπά μέρη θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Η αδυναμία της NTI να ασκήσει ή να εφαρμόσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων όρων δεν αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Αποδέχεστε ότι, εξαιρουμένων όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες όρους, η παρούσα συμφωνία δεν περιλαμβάνει τρίτους δικαιούχους. Αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία αγωγής σε σχέση με τους παρόντες όρους ή τη χρήση των προϊόντων θα πρέπει να υποβάλλεται εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της αιτίας αγωγής, ειδάλλως θα θεωρείται άκυρη.

  Απαγορεύεται η ανάθεση ή μεταφορά των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών σας που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους σε τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της NTI. Η NTI μπορεί να αναθέτει ελεύθερα την παρούσα Σύμβαση.