NTI Cloud Hizmet Şart ve Hükümleri

Bu hizmet şart ve hükümleri, sizinle (gerçek veya hükmi şahıs olarak) NTI Corporation arasındaki yasal anlaşmayı oluşturur. NTI Cloud hizmetlerini, tüm güncellemeler ve yazılı belgeler dahil olmak üzere ilgili yazılım ürünlerini kullanmanız bu şart ve hükümlere tabidir. Yazılımlardan ve hizmetlerden "Ürünler" olarak söz edilebilir. "KABUL EDİYORUM"a veya benzeri bir düğmeye tıklamakla bu Şart ve Hükümleri kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu Şart ve Hükümlerini kabul etmiyorsanız, kabul ettiğinizi belirtmeyin ve Ürünleri kullanmayın. Bu Şart ve Hükümleri hükmi bir şahıs adına kabul ediyorsanız, söz konusu hükmi şahısı bu Şart ve Hükümlerle ilzam etme yetkiniz olduğunu beyan etmiş sayılırsınız.

    1. Muhasebe & Ücretler

Hizmetleri kullanabilmek için NTI'ye kayıt yaptırmanız ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz sürece kayıt bilgilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel tutacağınızı kabul etmeniz gerekir. Ücretli bir hesap kaydı yaptırıyorsanız, seçmiş olduğunuz hesap türüyle ilgili abonelik ve kullanıma bağlı değişken ücretleri ödemeyi, kullanmanıza izin verile depolama alanı miktarıyla ilgili kotalar da dahil olmak üzere, geçerli kısıtlamaları kabul edersiniz. Hesabınıza tahsis edilen kotayı aşmanız halinde NTI'nin, depolama alanı kullanımınızı azaltıncaya veya daha yüksek kotalı veya kotasız başka bir hesap türü için kayıt yaptırıncaya kadar başkaca veri yedekleme yeteneğinizi kısıtlayabileceğini kabul edersiniz. Ödeme için kredi kartı kullanmanız halinde, NTI'ye aboneliğinizin yenilenmesini istemediğinizi önceden bildirmediğiniz sürece, NTI'ye aboneliğinizi otomatik olarak yenileme ve yenileme tarihinde geçerli olan yenileme ücretlerini hesabınızla ilişkili kredi kartından tahsil etme yetkisi verirsiniz.

    2. Parola ve Güvenlik

Parolalarınızı güvenli bir şekilde saklamaktan sorumlusunuz; parolalarınızı üçüncü taraflara vermemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Sizin kullanıcı adınızla ve hesaplarınızda gerçekleşen her türlü etkinliğin tek sorumlusu sizsiniz. Hesaplarınızla ilgili parolalarınızı veya kriptolama anahtarlarını kaybetmeniz halinde, yedeklenen verilere erişemeyebilirsiniz. Hesaplarınızın yetkisiz kullanımını, ya da Hizmetlerle ilgili sair güvenlik ihlallerini derhal NTI'ye bildirmelisiniz. NTI'nin bir güvenlik ihlali olduğunu veya olabileceğini tespit etmesi halinde NTI hesaplarınızı askıya alabilir ve sizden kullanıcı adlarınızı ve parolalarınızı değiştirmenizi isteyebilir.

    3.Gizlilik Politikası

NTI'nin kişisel bilgilerinizi alması, kullanması ve açıklaması ile yedeklenen verileriniz veya sair verileriniz atıf yoluyla işbu Şart ve Hükümlerle birleştirilen NTI Gizlilik Politikasına tabi olacağını kabul edersiniz. Gizlilik politikasını incele. Gizlilik politikasını incele.

    4.Hizmetlerin ve Yazılımın Kullanılması

Bu Şart ve Hükümlere tabi olarak NTI size Hizmetleri ve Yazılımı kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemeyen, geri alınabilir bir lisans vermektedir. Yazılımı, sadece NTI veya yetkili satıcı tarafından belirtildiği şekilde hesap türünüz için ilgili tarihte geçerli olan belgelerde belirtilen sayıda ve türde cihaza kurabilir ve yürütülebilir formda kullanabilirsiniz. Yazılımla birlikte belirli üçüncü taraf kodunun verilebileceğini ve kullanımının ilgili koda eşlik eden lisans şartlarına tabi olacağını kabul edersiniz.

NTI veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere ürünlerle ilgili her türlü hakkın, tasarruf ve mülkiyet hakkının sahibi olduğunu kabul edersiniz. Bu Şart ve Hükümlere tabi olarak verilen lisans hariç olmak kaydıyla, NTI ve lisans verenleri ürünlerle ilgili tüm haklarını elinde tutar ve size zımni hiçbir lisans verilmez.

Özellikle de aşağıdakileri yapmayacağınızı ve başkalarının da yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz:
 

 • Ürünlerin herhangi bir parçasını alt lisans, kiralama, leasing, ödünç verme, devretme veya dağıtma yoluyla başkalarına vermek;
 • Ürünlerde değişiklik, uyarlama yapmak, bunları tercüme etmek veya bunlardan türev ürünler geliştirmek;
 • Ürünlerin kodunu çözmek, ters mühendislik işlemine tabi tutmak, kaynak koduna dönüştürmek veya kaynak kodunu elde etmek; ya da
 • Ürünlerde gösterilen ticari markaları, telif veya sair mülkiyet hakkı duyurularını silmek, anlaşılmaz hale getirmek, ya da değiştirmek.
 •  

      5.Yasalara Uygunluk ve Kabul Edilebilir Kullanım

  Hizmetlerle ve Hizmetlerde yedekleyerek sakladığınız içerikle ilgili davranışlarınızın tek sorumlusu sizsiniz. Özellikle de Ürünleri aşağıdaki amaçlarla kullanmayacağınızı kabul edersiniz:

   
 • yasa veya yönetmelikleri ihlal etmek;
 • üçüncü tarafların fikri mülkiyet veya sair haklarını ihlal etmek;
 • virüs veya sair zararlı bilgisayar kodu içeren materyaller veya Truva atları, kurtçuklar veya zaman bombaları gibi dosyaları iletmek.
 •  

      6.Fikri Mülkiyetin Korunması

  NTI, başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Hizmeti kullananlardan da aynı saygıyı bekler. Ürünleri kullanırken herhangi bir kişi veya kurumun telif, patent, ticari marka, ticari sır veya sair mülkiyet haklarını ihlal eden materyalleri bindirmeniz, paylaşmanız, göstermeniz, yayınlamanız, e-postayla göndermeniz, iletmeniz veya başka yollarla erişilebilir kılmanız yasaktır. Uygun şartlar altında NTI tekrarlanan ihlaller halinde ilgili hesapları feshedecektir.

      7.Kullanıcı Tazmini

  Aşağıdakilerle ilgili olarak her türlü hak iddiası, yükümlülük, zarar ziyan ve makul vekalet ücretleri ve masrafları da dahil olmak üzere masrafa karşı NTI'yi, tedarikçilerini, bayilerini, iş ortaklarını ve onların bağlı şirketlerini savunmayı, tazmin etmeyi ve korumayı kabul edersiniz:

   
 • Ürünleri kullanmanız
 • bu Şart ve Hükümleri ihlal etmeniz;
 • fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, üçüncü taraf haklarını ihlal etmeniz; ya da
 • yedeklenen verileri kullanmanızın üçüncü bir tarafa zarar verdiği iddiaları.
 •  

  Bu tazmin yükümlülüğü, hesabınızın ve bu Şart ve Hükümlerin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

      8.Hizmetlerde ve Şart ve Hükümlerde Değişiklikler

  NTI, Hizmetleri kısmen veya tamamen ve bildirime gerek duymaksızın dilediği anda değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. NTI, bunu yapma yükümlülüğü olmasa da, size bir e-posta göndererek, bir istemci içi mesajla veya ilgili bilgileri NTI web sitesinde ("Site") yayınlamak suretiyle bu tür işlemleri size bildirmek için ticari anlamda makul çabalar gösterecektir.

  NTI, bu Şart ve hükümlerde dilediği anda değişiklik yapma hakkını saklı tutar, bu tür değişiklikler Sitede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Tüm ciddi değişiklikler sadece ileriye dönük olarak geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerden sonra ürünleri kullanmaya devam etmeniz, değişiklik yapılan Şart ve Hükümlerin bağlayıcılığını kabul etmeniz anlamına gelir. Değişiklikler konusunda bilgi sahibi olmak için sitede yayınlana bu şart ve hükümlerin en son versiyonunu okuyun. Bu Şart ve Hükümlerin sizi bağlamasını istemiyorsanız, ürünü kullanmaya derhal son vermeniz gerekir.

      9.Süre ve Fesih

  Bu şart ve hükümler ile yayınlanmış revizyonları, hesabınız devam ettiği veya ürünleri kullanmayı sürdürdüğünüz sürece geçerliliğini koruyacaktır. Talimatlara uyarak ve Ürünleri kullanmayı keserek hesabınızı dilediğiniz anda şu veya bu nedenle feshedebilirsiniz.

  Aboneliğinizi yenilememeniz, vadesi gelen ücretleri veya faturalarınızı ödememeniz, ya da da işbu Şart ve Hükümlere aykırı hareket etmeniz halinde NTI hesabınızı ve bu şart ve hükümleri bildirime gerek kalmaksızın derhal feshedebilir.

  Hesabınızın veya bu şart ve hükümlerin feshi veya süresinin dolması halinde ürünleri kullanmaya devam etme hakkınız artık bulunmayacak ve yedekleyip sakladığınız verilere erişmeniz veya onları geri almanız artık mümkün olmayacaktır. Ayrıca ve özellikle de NTI'nin yedeklenen verilerinizin bir kopyasını size veya başka birine verme yükümlülüğü olmadığını ve yedeklenen verilerinizi NTI sistemlerinden otomatik olarak silebileceğini kabul edersiniz.

      10.Garantilerin Reddi

  ÖZELLİKLE ÜRÜNLERİ KULLANMANIN TÜM RİSKİNİN SADECE SİZE AİT OLDUĞUNU, ÜRÜNLERİN "OLDUĞU HALİYLE" VE "BULUNDUĞU HALİYLE" SAĞLANDIĞINI KABUL EDERSİNİZ. NTI, TEDARİKÇİLERİ, BAYİLERİ, IŞ ORTAKLARI VE ONLARIN BAĞLI ŞİRKETLERİ ÖRTÜLÜ AMACA GENEL VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME DE DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. ÖZELLİKLE DE NTI, TEDARİKÇİLERİ, BAYİLERİ, IŞ ORTAKLARI VE ONLARIN BAĞLI ŞİRKETLERİ, (A) ÜRÜNÜN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI; (B) ÜRÜNÜ KULLANMANIZIN ZAMANINDA, KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞI; (C) ÜRÜNLER SONUCU EDİNDİĞİNİZ BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜVENİLİR OLDUĞU; VE (D) ÜRÜNLERDEKİ KUSUR VEYA HATALARIN DÜZELDİLECEĞİ KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

  ÜRÜNLER KULLANILARAK İNDİRİLEN VEYA BAŞKA TÜRLÜ ELDE EDİLEN MATERYALE, KENDİ İRADENİZLE VE RİSKİ KENDİNİZE AİT OLMAK KAYDIYLA ERİŞİRSİNİZ, BU TÜR MATERYALİN İNDİRİLMESİNDEN DOLAYI CİHAZINIZDA MEYDANA GELEBİLECEK ZARAR ZİYANDAN VEYA VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. BUNA EK OLARAK, ÜRÜNLERİN ÖLÜME, KİŞİSEL YARALANMAYA YOL AÇABİLECEK VEYA FİZİKİ VEYA ÇEVRESEL ZARARLARI OLABİLECEK UYGULAMALARDA KULLANIMA UYGUN OLMADIĞINI, BÖYLE BİR AMAÇLA TASARLANMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ.

      11.Sınırlı Yükümlülük

  ÖZELLİKLE DE NTI, TEDARİKÇİLERİ, BAYİLERİ, IŞ ORTAKLARI VE ONLARIN BAĞLI ŞİRKETLERİ, ÜRÜNLERİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANMAMANIZDAN KAYNAKLANAN, YA DA ŞU VEYA BU ŞEKİLDE ÜRÜNLERLE İLİŞKİLİ OLARAK KARDAN ZARAR, ŞEREFİYE, KULLANIM, VERİ KAYBI, İKAME MAL VEYA HİZMETLERİN ALIM MALİYETİ VEYA SAİR MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR (ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇTIĞINIZ TARAFA BU TÜR ZARAR ZİYAN OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE) DA DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ŞARTLARA BAĞLI, ÖZEL, YA DA EMSAL TEŞKİL EDECEK ZARAR ZİYANDAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

  NTI, TEDARİKÇİLERİ, BAYİLERİ, IŞ ORTAKLARI VE ONLARIN BAĞLI ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERLE İLGİLİ HER TÜRLÜ HAK TALEBİ KARŞISINDAKİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN, İLGİLİ HAK TALEBİNDEN ÖNCEKİ BİR (1) YILLIK DÖNEM İÇİNDE İLGİLİ HESAP İÇİN FİİLEN ÖDENMİŞ OLAN TUTARLA, YA DA YÜZ ABD DOLARIYLA, HANGİSİ DAHA DÜŞÜKSE ONUNLA SINIRLI OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. HESABIN ÜCRETSİZ VEYA DENEME HESABI OLMASI HALİNDE NTI, TEDARİKÇİLERİ, BAYİLERİ, IŞ ORTAKLARI VE ONLARIN BAĞLI ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERLE İLGİLİ HER TÜRLÜ HAK TALEBİ KARŞISINDAKİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN, SIFIR DOLAR OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. ÖZELLİKLE DE BU ZARAR ZİYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ SINIRLAMASININ SİZİNLE NTI ARASINDAKİ ANLAŞMANIN TEMEL BİR UNSURU OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ.

      12.Genel

  Ürünlerin kullanılmasının, Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerin ihracat ve ithalat yasalarına tabi olabileceğini kabul edersiniz. Tüm ihracat ve ithalat yasa ve yönetmeliklerine uyacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Özellikle de, ürünlerin ABD tarafından ambargo uygulanan ülkelere, ya da ABD Hazine Bakanlığı Özel Olarak Belirlenmiş Uluslar listesindeki, ya da ABD Ticaret Bakanlığı Reddedilen Kişiler Listesinden veya Kurumlar listesinden birisine ihraç veya yeniden ihraç edilemeyeceğini kabul edersiniz. Ürünleri kullanmakla, bu tür ülkelerden birinde veya bu listelerde olmadığınızı beyan ve taahhüt edersiniz. Ayrıca, ürünleri güdümlü füzelerin, nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların geliştirilmesi, tasarımı, imalatı veya üretimi de dahil olmak üzere, ABD yasalarınca yasaklanan amaçlarla kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

  Bu şart ve hükümler ve sizinle NTI arasındaki ilişki, kanuna aykırı hükümleri hariç olmak kaydıyla, California Eyaleti yasalarına tabidir. Bu şart ve hükümlerden kaynaklanan ihtilaf veya davaların çözümünde California, Orange County mahkemelerinin kişisel ve münhasır kararlarına uymayı kabul edersiniz. Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak, özellikle NTI'nin haklarını korumak veya uygulamak için dilediği mahkemede dava açabileceğini kabul edersiniz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konvansiyonu bu şart ve hükümler için geçerli olmayacaktır.

  Bu şart ve hükümler, sizinle NTI arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve sizinle NTI arasında ürünlerle ilişkili olarak varılmış olabilecek önceki anlaşmaları tamamen hükümsüz bırakarak onların yerini alır. Bu şart ve hükümlerin bir bölümünün geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu bölüm ilgili yasalarla tutarlı bir tarzda, tarafların başlangıçtaki amaçlarını mümkün olduğu kadar yansıtacak şekilde yorumlanacak ve diğer bölümlerin geçerliliği ve yürürlüğü eksiksiz devam edecektir. NTI'nin haklarını kullanmaması veya işbu şartların herhangi bir hükmünü uygulamaması, bu tür hak veya hükümlerden feragat olarak değerlendirilmeyecektir. İşbu şart ve hükümlerde aksine ve açık hüküm olduğu haller dışında, işbu anlaşmanın üçüncü taraf lehdarları olmayacaktır. İşbu şartlarla veya ürünlerin kullanımıyla ilgili hak iddiası veya davaların dava konusu fiili müteakip bir (1) yıl içerisinde açılması gerektiğini, aksi takdirde sonsuza kadar yasaklanacağını kabul edersiniz.

  İşbu Şart ve Hükümler kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi NTI'nin önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü taraflara devredemezsiniz. NTI bu Anlaşmayı dilediğine devretmekte serbesttir.