NTI Cloud szolgáltatási feltételek

Ezek a szolgáltatási feltételek jogi érvényű szerződést jelentenek Ön (egyén, vagy jogi személy) és az NTI Corporation vállalat között. Ezek a feltételek határozzák meg, milyen módon használhat bármely, NTI Cloud szolgáltatást, valamint kapcsolódó szoftverterméket, beleértve az összes frissítést és írott dokumentációt is. A szoftverekre és a szolgáltatásokra „Termékek” néven hivatkozik a szerződés. Ha az „EGYETÉRTEK” vagy ehhez hasonló jelentésű gombra kattint, illetve használja bármely Terméket, az a Feltételek elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el ezeket a Feltételeket, akkor ne jelezze az elfogadásukat és ne használja a Termékeket. Ha egy jogi személy nevében fogadja el a Feltételeket, azzal kijelenti, hogy jogosult a jogi személy nevében a Feltételek elfogadására.

    1. Könyvelés és díjak

Regisztrálnia kell az NTI vállalatnál a Szolgáltatások használatához és vállalnia kell, hogy a regisztrációs adatait mindig pontosan, kompletten és naprakészen tartja, amíg igénybe veszi a Szolgáltatásokat. Ha egy előfizetési díj ellenében igénybe vehető fiók használatára regisztrál, azzal elfogadja, hogy fizeti a kiválasztott fióktípus esetében érvényes előfizetési és a különböző, használatfüggő díjakat (ha vannak ilyenek), valamint elfogad minden vonatkozó korlátozást, beleértve a fióktípus esetében engedélyezett tárhely méretét is. Elfogadja, hogy ha meghaladja bármelyik, a fiókjához rendelt mennyiségi korlátot, akkor az NTI korlátozhatja további adatok biztonsági másolatainak létrehozásában egészen addig, amíg nem csökkenti a felhasznált tárhely mennyiségét, vagy nem fizet elő egy nagyobb tárhelykorláttal vagy korlátlan tárhellyel rendelkező fióktípusra. Ha hitelkártyát használ a fizetéshez, az feljogosítja az NTI vállalatot, hogy automatikusan megújítsa az előfizetését és a mindenkori megújítási díjat levonja a fiókjához társított hitelkártyáról, kivéve ha előre értesíti az NTI vállalatot arról, hogy nem kívánja megújítani az előfizetését.

    2. Jelszó és biztonság

Ön felelős jelszavai biztonságos tárolásáért, és vállalnia kell, hogy a jelszavakat nem adja ki harmadik fél részére. Kizárólag Ön tartozik felelősséggel minden olyan tevékenységért, amely a felhasználónevei és fiókjai használatával történik. Ha elveszti a jelszavát vagy a fiókjaihoz tartozó titkosítási kulcsokat, előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a biztonsági mentésekben tárolt adataihoz. Amennyiben a fiókjai jogosulatlan használatát észleli, vagy bármilyen, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos biztonsági probléma merül fel, erről azonnal értesítenie kell az NTI vállalatot. Amennyiben az NTI megállapítja, hogy sérült, vagy valószínűsíthetően sérülni fog a fiókok biztonsága, az NTI felfüggesztheti a fiókjait, és felszólíthatja a felhasználónevei és jelszavai módosítására.

    3.Adatvédelmi házirend

Elfogadja, hogy az NTI által összegyűjtött, felhasznált és közzétett személyes adatait, biztonsági mentéseiben tárolt adatait, valamint minden egyéb adatát az NTI adatvédelmi házirendje szerint kezeljük, amely házirend referenciaképpen a jelen Feltételekben is megtalálható. Tekintse meg az adatvédelmi házirendet. Adatvédelmi házirend megtekintése.

    4.Szolgáltatások és szoftverek használata

A Feltételekben szabályozott módon az NTI korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható licencet biztosít az Ön számára a Szolgáltatások és Szoftverek használatához. A Szoftvereket kizárólag az Ön által használt fióktípushoz tartozó mindenkori, az NTI vagy egy hivatalos viszonteladó által készített dokumentációban meghatározott számú és típus eszközre telepítheti végrehajtható formában. Elfogadja, hogy a szoftverek bizonyos, harmadik féltől származó kódokat is tartalmazhatnak, és hogy az ezen kódokhoz tartozó licencfeltételek is befolyásolják, miiként használhatja a szoftvereket.

Elfogadja, hogy az NTI vagy a harmadik fél rendelkezik minden, a termékekkel kapcsolatos joggal, jogosultsággal és érdekeltséggel, beleértve az összes szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogot is. A jelen Feltételekben biztosított licencen kívül az NTI és licencgazdái fenntartanak minden, a termékekkel kapcsolatos jogot, és semmilyen beleértett licencet nem biztosítanak az Ön számára.

Egyértelműen elfogadja, hogy sosem teszi a következőket és mást sem jogosít fel ezekre:
 

 • a Termékek bármely részének továbblicencelése, bérbeadása, kiadása, kölcsönzése, átadása vagy terjesztése;
 • a Termékek módosítása, adaptálása, lefordítása vagy abból származtatott termékek készítése;
 • a Termékek visszafordítása, visszafejtése, vagy azokból a forráskód egyéb módon történő kinyerése; vagy
 • a Termékekben megjelenített bármilyen márkajelzés, szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi jelzés eltávolítása, elfedése vagy módosítása.
 •  

      5.Jogi megfelelés és elfogadható használat

  Kizárólagosan Ön felelős a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó viselkedéséért és a Szolgáltatások használatával tárolt minden biztonsági mentés tartalmáért. Egyértelműen elfogadja, hogy sosem használja a Termékeket a következő célokból:

   
 • bármilyen törvény vagy szabályozás megsértése;
 • harmadik fél szellemi tulajdonának vagy egyéb jogainak megsértése;
 • bármilyen vírust vagy egyéb kártékony számítógépes kódot vagy fájlt (például: trójai vírusokat, férgeket vagy időzített kártékony kódokat) tartalmazó anyag továbbítása.
 •  

      6.Szellemi tulajdon védelme

  Az NTI tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát és megköveteli ugyanezt a Szolgáltatások felhasználóitól is. Amikor a Termékeket használja, ne töltsön fel, tároljon, osszon meg, jelenítsen meg, helyezzen ki, küldjön el e-mailben, helyezzen át vagy egyéb módon tegyen elérhetővé semmilyen olyan anyagot, amely bármely személy vagy jogi személy szerzői jogait, szabadalmait, márkáit, üzleti titkait vagy bármilyen egyéb védjegyzett jogát sérti. Ezen esetek fennállása esetén az NTI megszünteti a szabályokat ismételten megsértők fiókjait.

      7.Felhasználói kártérítések

  Beleegyezik, hogy megvédi és mentesíti az NTI vállalatot, annak beszállítóit, viszonteladóit, partnereit és leányvállalatait bármilyen követeléssel, tartozással, sérüléssel, veszteséggel és költséggel szemben, beleértve a méltányos ügyvédi díjakat és költségeket, a következőkkel kapcsolatban:

   
 • a Termékek használata Ön által
 • a jelen Feltételek megsértése Ön által;
 • bármilyen harmadik fél jogainak, beleértve minden szellemi tulajdonjogot, Ön általi megsértése; vagy
 • bármilyen követelés, amely szerint a biztonsági mentéseiben tárolt adatok használata kárt okozott egy harmadik fél számára.
 •  

  Ez a kártérítési kötelezvény fiókjai és jelen Feltételek megszűnte és érvényességük lejárta után is érvényes marad.

      8.A Szolgáltatások és Feltételek változása

  Az NTI fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze vagy befejezze a Szolgáltatások biztosítását, teljes egészében vagy részben, előzetes értesítés nélkül. Bár nem kötelezettsége, az NTI kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket fog tenni, hogy értesítse bármilyen ilyesféle tevékenység esetén e-mailen, belső ügyfélüzenetben, vagy a vonatkozó információk megjelentetésével az NTI webhelyén („Webhely”).

  Az NTI fenntartja a jogot ezen Feltételek bármikori módosítására, és mindegyik ilyen módosítás érvénybe lép a Webhelyen történő megjelentetés időpillanatában. Az anyagok módosítása nem visszamenőleges hatályú. Ha folytatja bármely termék használatát bármilyen egy ilyen módosítást követően, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosított Feltételeket. A módosításokkal kapcsolatos naprakész információkat ezen feltételek a webhelyre kihelyezett legfrissebb verziójában talál. Ha nem ért egyet ezekkel a Feltételekkel, azonnal abba kell hagynia a termékek használatát.

      9.Feltétel és megszűnés

  Ezek a feltételek és bármilyen megjelentetett módosítás hatályban maradnak, amíg fenntartja a fiókját és használja a termékeket. A fiókját bármikor, bármilyen okból megszüntetheti az útmutatók követésével és a Termékek használatának beszüntetésével.

  Az NTI megszüntetheti a fiókját és ezeket a feltételeket azonnal és előzetes értesítés nélkül, ha nem újítja meg az előfizetését, nem egyenlít ki valamilyen díjat vagy számlát azok esedékessége idején, illetve bármilyen más módon nem teljesíti ezeket a Feltételeket.

  A fiókja vagy ezen feltételek megszűnése vagy lejárata esetén nem rendelkezik többé a termékek használatának jogával, és többé nem tud hozzáférni a biztonsági mentéseiben tárolt adatokhoz, és nem tudja visszaállítani azokat. Továbbá egyetért azzal, hogy az NTI nem köteles átadni Önnek vagy bárki másnak a biztonsági mentéseiben tárolt adatokat, és automatikusan törölheti azokat az NTI rendszeréből

      10.Lemondás a jótállásról

  EGYÉRTELMŰEN ELFOGADJA, HOGY A TERMÉKET SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA, VALAMINT HOGY A VÁLLALAT A TERMÉKEKET A „JELENLEGI FORMÁJUKBAN” ÉS „ELÉRHETŐSÉGI” ALAPON BIZTOSÍTJA. AZ NTI, BESZÁLLÍTÓI, VISZONTELADÓI, PARTNEREI ÉS EZEK LEÁNYVÁLLALATAI KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTANAK MINDENFÉLE, KIFEJEZETT ÉS SZÁRMAZTATOTT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI MEGFELELŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE ÉS JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ SZÁRMAZTATOTT JÓTÁLLÁST. AZ NTI, BESZÁLLÍTÓI, VISZONTELADÓI, PARTNEREI ÉS EZEK LEÁNYVÁLLALATAI KIFEJEZETTEN NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT ARRA, HOGY (A) A TERMÉK MEGFELEL A KÖVETELMÉNYEINEK; (B) A TERMÉKEK HASZNÁLATA NAPRAKÉSZ, ZAVARTALAN ÉS BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ; (C) A TERMÉKEK EREDMÉNYEKÉNT KAPOTT BÁRMILYEN INFORMÁCIÓ PONTOS VAGY MEGBÍZHATÓ LESZ; ÉS (D) A TERMÉKBEN KELETKEZŐ BÁRMILYEN HIÁNY VAGY HIBA KI LESZ JAVÍTVA

  A TERMÉKEK HASZNÁLATÁVAL, LETÖLTÉSSEL VAGY EGYÉB MÓDON BIRTOKÁBA KERÜLT ANYAGOKAT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA, ÉS EGYEDÜL ÖN FELELŐS BÁRMILYEN, AZ ESZKÖZÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMIT AZ ILYEN ANYAGOK LETÖLTÉSE OKOZOTT. TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY A TERMÉKEK NEM OLYAN ALKALMAZÁSOKBAN VALÓ HASZNÁLATRA LETTEK TERVEZVE, ILLETVE NEM ALKALMASAK OLYAN ALKALMAZÁSOKBAN VALÓ HASZNÁLATRA, AMELYEK HALÁLHOZ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ, ILLETVE SÚLYOS FIZIKAI VAGY KÖRNYEZETI KÁROSODÁSOKHOZ VEZETHETNEK.

      11.Felelősség korlátozása

  EGYÉRTELMŰEN ELFOGADJA, HOGY AZ NTI, BESZÁLLÍTÓI, VISZONTELADÓI, PARTNEREI ÉS EZEK LEÁNYVÁLLALATAI NEM FELELŐSEK ÖNNEK SEMMILYEN KÖZVETETT, BALESETI, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZETES VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE A HASZON, VEVŐK, HASZNÁLAT VAGY ADATOK ELVESZTÉSE, ILLETVE HELYETTESÍTŐ JAVAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGE OKOZTA KÁRÁÉRT, VAGY EGYÉB NEM TÁRGYI VESZTESÉGÉÉRT (MÉG AKKOR SEM, HA A KÁRT OKOZÓ FÉL FIGYELMEZTETVE IS LETT ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK ESÉLYÉRE), AMELY A TERMÉKEK HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, VAGY BÁRMILYEN EGYÉB MÓDON KAPCSOLÓDIK A TERMÉKEKHEZ.

  ELFOGADJA, HOGY AZ NTI, BESZÁLLÍTÓI, VISZONTELADÓI, PARTNEREI ÉS EZEK LEÁNYVÁLLALATAI ÖSSZEVONT FELELŐSSÉGE A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN ÉS MINDEN KERESET ESETÉN AZ ADOTT FIÓKÉRT A VONATKOZÓ KERESETET MEGELŐZŐEN EGY (1) ÉVIG TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEG VAGY EGYSZÁZ USA DOLLÁR (US$100) KÖZÜL ARRA KORLÁTOZÓDIK, AMELYIK ALACSONYABB. HA A FIÓK INGYENES VAGY PRÓBAFIÓK, ELFOGADJA, HOGY AZ NTI, BESZÁLLÍTÓI, VISZONTELADÓI, PARTNEREI ÉS EZEK LEÁNYVÁLLALATAI ÖSSZEVONT FELELŐSSÉGE A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN ÉS MINDEN KERESET ESETÉN NULLA USA DOLLÁR (US$0) ÉRTÉKŰ. EGYÉRTELMŰEN ELFOGADJA, HOGY EZ A KÁRTÉRÍTÉSI KORLÁTOZÁS ALAPVETŐ ELEME AZ NTI ÉS AZ ÖN KÖZÖTT LÉTREJÖTT ALKUNAK.

      12.Általános

  Elfogadja, hogy a termékek használata az Amerikai Egyesült Államok és más országok exportálási és importálási törvényei hatálya alá eshet. Elfogadja, hogy betart minden exportra és importra vonatkozó törvényt és szabályozást. Egyértelműen elfogadja, hogy a termékek lehet, hogy nem exportálhatók vagy újraexportálhatók bármilyen Egyesült Államok által kiadott embargó alatt álló országba vagy az Egyesült Államok Kincstárának speciálisan megjelölt nemzeteket tartalmazó listáján szereplő országba, vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi minisztériumának elutasított személyek és jogi személyek listáján szereplő személyeknek, illetve jogi személyeknek. A termékek használatával kijelenti és garantálja, hogy nem tartózkodik egyik ilyen országban sem, és nem szerepel egyik listán sem. Továbbá elfogadja, hogy nem használja a termékeket az Egyesült Államok jogszabályai szerint tiltott bármilyen célra, beleértve a rakéták, nukleáris, kémiai vagy biológiai fegyverek fejlesztését, tervezését és gyártását.

  Ezeket a feltételeket, valamint az NTI és az Ön közötti kapcsolatot Kalifornia állam törvényei szabályozzák, kivéve ahol ütközik a jogi rendelkezésekkel. Elfogadja, hogy jelen feltételekből fakadó mindennemű jogi vitában és követelésben kizárólagosan a kaliforniai Orange megyében található bíróságok illetékesek. A szellemi tulajdonjogokat illetően elfogadja, hogy az NTI jogainak védelme és érvényesítése érdekében bármely joghatóságnál eljárást indítson. Az ENSZ nemzetközi árukereskedelmi szerződésekre vonatkozó konvenciója nem érvényes ezen Feltételekre.

  Ezek a feltételek jelentik a teljes szerződést Ön és az NTI között, és teljesen helyettesítenek bármilyen, a termékekre vonatkozó, az Ön és az NTI között létrejött korábbi megállapodást. Ha ezen feltételek bármelyik része érvénytelen vagy betarthatatlan, azt a részt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell pontosítani úgy, hogy a lehető legjobban tükrözze a felek eredeti szándékát, és a fennmaradó részek teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradjanak. Ha az NTI nem gyakorolja, vagy tartatja be a jelen feltételekben foglalt bármely jogát vagy rendelkezését, az nem jelenti ezen jogok vagy rendelkezések feladását. Elfogadja, hogy ha csak erre külön utalás nem szerepel a feltételek között, ezen szerződésnek harmadik felek nem haszonélvezői. Elfogadja, hogy bármely, ezen feltételekkel vagy a termékek használatával kapcsolatos követelést vagy eljárást az eljárás okának jelentkezésétől számított egy (1) éven belül el kell indítani, ezután az eljárás megindításának jogalapja elévül.

  Nem ruházhatja át vagy továbbíthatja semelyik, a Feltételekben foglaltak szerinti jogát vagy kötelezettségét egy harmadik fél számára az NTI vállalattal kötött előzetes írásos megegyezés nélkül. Az NTI szabadon átruházhatja ezt a Szerződést.