Ceny služeb NTI Cloud a zásady jejich účtování

Otázka: Jaké jsou ceny a účtování?
Odpověď:   Platba za službu se hradí měsíčně a předem. Nabízíme několik variant služby, které se liší velikostí úložného prostoru a maximálním objemem stahovaných dat.

Otázka: Co když vyčerpám limit stahování před koncem měsíce?
Odpověď:   Pokud bude limitu na daný měsíc vyčerpán, tlačítko sdílení a stahování bude deaktivováno a systém vám zašle varovný email. Sdílení a stahování bude opět aktivováno na začátku příštího měsíce.

Otázka: Je nějaký limit na odesílaná data?
Odpověď:   Objem dat odesílaných na server (upload) není omezen.

Otázka: Jaké varianty služby jsou k dispozici?
Odpověď:   Podrobné informace o službách jsou uvedeny dále.
Úložný prostor Limit stahování Poplatky za službu
Prostor 16 GB 160 GB za měsíc Zkušební období -30 dní ZDARMA
Prostor 32 GB 320 GB za měsíc 4.99 USD měsíčně
Prostor 64 GB 640 GB za měsíc 9.99 USD měsíčně
Prostor 128 GB 1280 GB za měsíc 19.99 USD měsíčně
Prostor 256 GB 2560 GB za měsíc 39.99 USD měsíčně
Prostor 640 GB 6400 GB za měsíc 99.99 USD měsíčně
Prostor 2048 GB 20480 GB za měsíc 199.99 USD měsíčně

Přechod na vyšší variantu služby
Otázka: Po zkušebním období jsem si sjednal službu za 4.99 USD měsíčně. Jak budu platit?
Odpověď:   Měsíční poplatky vám budeme automaticky strhávat z vaší platební karty. Pokud používání služby v průběhu zkušebního období neukončíte, bude automaticky převedena na placenou variantu.

Otázka: Co se stane, pokud si uprostřed měsíce sjednám vyšší variantu služby?
Odpověď:   Účtujeme rozdíl mezi sazbami jednotlivých služeb v poměrné výši. Pokud například provedete změnu služby 13.7. a přecházíte ze sazby 4,99 na 9,99 USD/měsíc, zaplatíte: ((30 – 13 + 1)/30 * 9,99) – ((30 – 13 + 1)/30 *4,99 USD) = 3,00 USD, a tato částka pokryje zbytek července. Druhá platba (ve výši 4,99 USD) bude účtována k 1. srpnu.

POZNÁMKA:Pokud do konce měsíce zbývá jediný den, první poplatek bude účtován za jeden den.

Otázka: Co se stane, pokud překročím limit zaplacené služby?
Odpověď:   Pokud překročíte limit zálohování, nabídneme vám přechod na vyšší variantu služby (upgrade). Pokud odmítnete, upgrade nebude proveden. Pokud budete s vyšší variantou souhlasit, provedeme upgrade a poplatek za vyšší službu opět naúčtujeme v poměrné výši za zbytek měsíce.

Přechod na nižší variantu služby
Otázka: Mohu službu změnit na levnější variantu?
Odpověď:   Ano, přechod na nižší verzi služby lze provést, ale pouze v případě, že aktuálně nepřekračujete její limit. Pokud si například vyžádáte snížení poplatku na 4,99 USD/měsíc, ale budete mít uložená data v objemu 64 GB, změnu nelze provést.

Otázka:Budu po přechodu na levnější variantu hned platit méně?
Odpověď:   Ne, bude stále platit předchozí varianta služby. Snížený poplatek bude účtován až od následujícího kalendářního měsíce.

Zrušení služby
Otázka: Co se stane s mými soubory, pokud službu zruším ve zkušebním období?
Odpověď:   Pokud službu zrušíte ve zkušební době, uložená data smažeme, ale váš účet (s údaji jako jméno, email, platební karta atd.) zůstane zachován.

Otázka: Co se stane, pokud službu zruším uprostřed měsíce?
Odpověď:   Zrušíte-li službu v průběhu placeného období, přestaneme vám účtovat měsíční poplatky. Peníze za aktuální kalendářní měsíc však vráceny nebudou.

Otázka: Kolik času mám na odstranění uložených souborů?
Odpověď:   Budete pak mít čas do konce měsíce ke smazání dat uložených na serveru. Na konci měsíce budou smazána všechna uložená data s výjimkou účtu a souvisejících údajů.

Výjimky
Otázka: Proč se transakce mou platební kartou nezdařila?
Odpověď:   Zadané údaje o platební kartě mohou být nesprávné, nebo u karty vypršela platnost.

Otázka: Co se stane, pokud se transakce platební kartou nezdaří?
Odpověď:   Pokud se transakce kartou nezdaří, začnou běžet dvě sedmidenní nápravná období:
(1) První sedmidenní období: Systém vám bude emailem denně zasílat upozornění, dokud nezjednáte nápravu nebo dokud dané období neuplyne.
(2) Druhá sedmidenní období: Denně budete dostávat další upozornění, a pokud nebudete reagovat, účet a data budou po uplynutí období smazány.
(3) Po uplynutí prvního období pozastavíme platnost účtu; po uplynutí druhého účet uzavřeme a smažeme.
(4) Během těchto dvou období:
a. Pokud zadáte funkční platební kartu a transakce úspěšně proběhne, váš účet se vrátí k normálnímu stavu.
POZNÁMKA:Datum založení účtu zůstává stejné.

b. Pokud účet zrušíte, nepodniknete žádné kroky k nápravě nebo neposkytnete platné údaje o platební kartě, účet bude po uplynutí druhého období uzavřen a data budou smazána.