NTI Cloud skitkprissättningsplan och policyer

Fråga: Hur fungerar prissättningen?
Svar:   Prisstrukturen kommer att bestå av skikt av månatliga prenumerationsplaner. Skikten är baserade på endast GB-förvaringkvot, med nedladdningsbegränsning.

Fråga: Vad händer om jag har nått min nedladdningsgräns innan månaden är slut?
Svar:   Om gränsen uppnås under resten av månaden kommer delnings- och nedladdningsknappen att avaktiveras och ett varningsmeddelande kommer att skickas till dig. Delningen och nedladdningen kommer att aktiveras igen med början nästa månad.

Fråga: Finns det en gräns för uppladdning?
Svar:   Det finns ingen gräns för uppladdning av filer.

Fråga: Vad är de olika prenumerationsplanerna?
Svar:   Nedan är information om skiktplanen.
Online förvaringsplats Nedladdningsgräns Prenumerationsbetalning
16GB förvaring 160GB per månad 30 dagars GRATIS prov
32GB förvaring 320GB per månad $4,99 per månad
64GB förvaring 640GB per månad $9,99 per month
128GB förvaring 1280GB per månad $19,99 per månad
256GB förvaring 2560GB per månad $39,99 per månad
640GB förvaring 6400GB per månad $99,99 per månad
2048GB förvaring 20480GB per månad $199,99 per månad

Uppgraderingspolicy
Fråga: Jag har uppgraderat från provprenumeration till $4.99/månadsbetalning. Hur faktureras jag?
Svar:   Vi kommer automatiskt att belasta ditt kreditkort och aktivera återkommande månatliga betalningar. Övergången sker om du inte avslutar under gratisprenumerationen.

Fråga: Vad hände rom jag uppgraderar mitt i månaden?
Svar:   Vi tar betalt proportionellt för delta mellan segmenten. Till exempel, om uppgradering sker den 13:e juli och uppgraderingen är från 4,99 USD/månad till 9,99 USD/månadssegmentet blir beloppet: ((30 – 13 + 1)/30 * 9,99 USD) – ((30 – 13 + 1)/30 *4,99 USD) = 3,00USD och denna betalning kommer att täcka resten av juli. Den andra betalningen (på 4,99 USD) kommer att tas ut den 1:a augusti.

Obs!I de fall då det bara är en dag kvar i den nuvarande månaden, kommer endast en dag att tas betalt för under den första betalningen.

Fråga: Vad händer om jag överskrider gränsen för det nuvarande skiktet?
Svar:   Om du överskrider gränsen kommer vi att be dig om tillstånd att uppgradera till nästa skikt. Om du inte vill ge tillstånd till uppgraderingen kommer uppgraderingen inte att ske. Om du ger tillstånd kommer vi att uppgradera dig till nästa skikt och räkningen kommer baseras på samma fördelningsbetalning.

Nedgraderingspolicy
Fråga: Kan jag nedgradera min prenumerationsplan?
Svar:   Ja, du kan nedgradera endast om nuvarande användning är inom gränserna för nedgraderingsskiktet. Till exempel om du begär nedgradering till $4,99/månaden men din förvaringskapacitet som används är 64 GB, då kan du inte nedgradera.

Fråga: Kommer betalningen att tas ut efter att jag har nedgraderat?
Svar:   Nej, den tidigare skiktbetalningen kommer fortfarande att gälla. Den lägre skiktbetalningen kommer att gå i effekt under nästa kalendermånad.

Avslutningspolicy
Fråga: Vad händer med mina filer om jag avbryter under provprenumerationen?
Svar:   När du avbryter gratisprenumerationen kommer vi helt enkelt att rensa bort din information med din kontoprofil (dvs namn, e-post, kreditkort etc.) kvarstår.

Fråga: Vad händer om jag avbryter mitt i prenumerationen?
Svar:   Om du avbryter under prenumerationen kommer vi att stoppa den återkommande betalningen för följande månad och så vidare. Du får inte återbetalning för nuvarande kalendermånad.

Fråga: Hur lång tid har jag på mig att ta bort mina filer online?
Svar:   Du har tills slutet på månaden att rensa bort din information från onlineförvaringen. All din information kommer att tas bort vid månadens slut förutom din kontoprofil.

Undantagshantering
Fråga: Varför gick min kreditkortstransaktion inte igenom?
Svar:   The entered credit card information might have been incorrect or the credit card has expired.

Fråga: Vad händer när min kreditkortstransaktion inte går igenom?
Svar:   Om kreditkortstransaktionen inte går igenom kommer vi att starta nedräkningen på två 7-dagars korrigeringsperioder:
(1) Den första 7-dagarsperioden: En påminnelse kommer att skickas via e-post till dig tills korrigeringen har utförts eller i slutet på perioden.
(2) Den andra 7-dagarsperioden: Du kommer att få en påminnelse via e-post om att korrigera, och om du inte korrigerar kommer kontot och informationen att raderas.
(3) Vid slutet på den 1:a perioden kommer vi att suspendera kontot; vid slutet av den 2:a perioden kommer vi att avsluta kontot.
(4) Under dessa två perioder:
a. Om du skickar in korrekt kreditkortsinformation och transaktionen godkänns kommer ditt konto att återgå till normal status.
Obs!Ditt kontos startdatum kommer att förbli detsamma.

b. Om du avslutar, inte korrigerar, eller inte skickar in korrekt kreditkortsinformation, kommer vi att stänga och rensa kontot i slutet på den 2:a perioden.