Prijsniveaus en beleidslijnen voor NTI Cloud

Vraag: Hoe werken de prijzen?
Antwoord:   De prijsstructuur zal bestaan uit niveaus van maandelijkse abonnementsplannen. De niveaus zijn alleen gebaseerd op de opslagcapaciteit (in GB), met een beperking op de downloadcapaciteit.

Vraag: Wat gebeurt er als ik mijn downloadlimiet bereik voor het eind van de maand?
Antwoord:   Als de limiet voor een maand wordt bereikt, worden de knoppen voor delen en downloaden uitgeschakeld en wordt u een waarschuwingsbericht toegestuurd. Delen en downloaden wordt vervolgens aan het begin van de volgende maand weer ingeschakeld.

Vraag: Is er een limiet voor uploaden?
Antwoord:   U kunt zo veel bestanden uploaden als u wilt.

Vraag: Wat zijn de abonnementsplannen?
Antwoord:   Hieronder vindt u de details van de planniveaus.
Online opslagruimte Downloadlimiet. Abonnementsbetaling
16 GB aan opslagruimte 160 GB per maand GRATIS proefperiode van 30 dagen
32 GB aan opslagruimte 320 GB per maand $4.99 per maand
64 GB aan opslagruimte 640 GB per maand $9.99 per maand
128 GB aan opslagruimte 1280 GB per maand $19.99 per maand
256 GB aan opslagruimte 2560 GB per maand $39.99 per maand
640 GB aan opslagruimte 6400 GB per maand $99.99 per maand
2048 GB aan opslagruimte 20480 GB per maand $199.99 per maand

Upgradebeleid
Vraag: Ik ben overgestapt van de proefperiode naar het plan voor $4,99/maand. Wat wordt mij in rekening gebracht?
Antwoord:   Uw creditcard wordt automatisch belast en we stellen een maandelijkse betaling in. De conversie wordt niet uitgevoerd als u uw aanmelding annuleert tijdens de proefperiode.

Vraag: Wat gebeurt er als ik midden in de maand upgrade?
Antwoord:   Vi belaster kontoen med det proporsjonalt beregnede beløpet mellom de to nivåene. Eksempel: Hvis oppgraderingen inntreffer 13. juli og beløpet endres fra 4,99 $ per måned til 9,99 $ per måned, belastes kontoen med følgende beløp: ((30 – 13 + 1)/30 * 9,99 $) – ((30 – 13 + 1)/30 *4,99 $) = 3,00 $. Denne betalingen dekker resten av juli måned. Den andre betalingen (på 4,99 $) belastes kontoen 1. august.

Opmerking:Als er nog maar één dag resteert in de huidige maand, wordt voor de eerste betaling alleen die ene dag in rekening gebracht.

Vraag: Wat gebeurt er als ik de limiet van het huidige niveau overschrijd?
Antwoord:   Als u de limiet overschrijdt, vragen we uw toestemming om te upgraden naar het volgende niveau. Als u geen toestemming geeft voor die upgrade, wordt die niet doorgezet. Als u wel toestemt, upgraden we u naar het volgende niveau en is de rekening gebaseerd op hetzelfde principe van evenredige kosten.

Downgradebeleid
Vraag: Kan ik mijn abonnementsplan downgraden?
Antwoord:   Ja, het is u alleen toegestaan om te downgraden als het huidige gebruik binnen de limieten van het lagere niveau is. Bijvoorbeeld: als u verzoekt om een downgrade naar $4.99/maand maar u 64 GB aan opslagcapaciteit gebruikt, komt u niet in aanmerking voor de downgrade.

Vraag: Verandert de abonnementsprijs na het downgraden?
Antwoord:   Nee, de prijs van het vorige niveau is nog steeds van toepassing. De prijs van het lagere niveau gaat in bij het begin van de volgende kalendermaand.

Annuleringsbeleid
Vraag: Wat gebeurt er met mijn bestanden als ik annuleer tijdens de proefperiode?
Antwoord:   Wanneer u annuleert tijdens de proefperiode, verwijderen we uw gegevens maar blijft uw accountprofiel (naam, e-mail, creditcard, enz.) gewoon staan.

Vraag: Wat gebeurt er als ik annuleer gedurende een abonnementsperiode?
Antwoord:   Als u annuleert tijdens een abonnementsperiode, zullen we vanaf de volgende maand geen periodieke kosten meer in rekening brengen. U krijgt de betaling voor de huidige kalendermaand niet terug.

Vraag: Hoeveel tijd heb ik om mijn online bestanden te verwijderen?
Antwoord:   U hebt tot het einde van de maand om uw gegevens te verwijderen uit de online opslag. Aan het eind van de maand worden al uw gegevens, behalve uw accountprofiel, verwijderd.

Afhandeling van uitzonderingen
Vraag: Waarom is de creditcardbetaling mislukt?
Antwoord:   Mogelijk zijn de ingevoerde creditcardgegevens niet juist of is de creditcard verlopen.

Vraag: Wat gebeurt er als mijn creditcardbetaling mislukt?
Antwoord:   Als de creditcardbetaling mislukt, beginnen we met aftellen voor twee correctieperioden van 7 dagen:
(1) De eerste periode van 7 dagen: via e-mail wordt u herinnerd aan de benodigde correctie totdat die is aangebracht of het eind van de periode is bereikt.
(2) De tweede periode van 7 dagen: u ontvangt een e-mail om u te herinneren aan de benodigde correctie en als u die niet aanbrengt, worden uw account en gegevens verwijderd.
(3) Aan het eind van de eerste periode, schorten we uw account op. Aan het eind van de tweede periode, sluiten we uw account en verwijderen we de gegevens.
(4) Gedurende deze twee perioden:
a. Als u geldige creditcardgegevens opgeeft en de transactie wordt goedgekeurd, krijgt uw account weer de normale status.
Opmerking:De begindatum voor uw account blijft hetzelfde.

b. Als u het abonnement annuleert, geen correctie aanbrengt of nalaat om geldige creditcardgegevens door te geven, sluiten we de account en verwijderen we de gegevens aan het eind van de tweede periode.