แผนและนโยบายการกำหนดราคาแบบระดับชั้นสำหรับการสำรองข้อมูลบนกลุ่มเมฆของ NTI

คำถาม: เกณฑ์การกำหนดราคาเป็นอย่างไร
คำตอบ:   โครงสร้างการกำหนดราคาจะประกอบด้วยระดับชั้นของแผนการบอกรับเป็นสมาชิกรายเดือนหลายระดับ โดยระดับชั้นต่างๆ จะขึ้นอยู่กับโควตาปริมาณการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยกิกะไบต์เท่านั้นพร้อมกับมีขีดจำกัดในการดาวน์โหลด

คำถาม: ฉันควรดำเนินการอย่างไรหากจำนวนการดาวน์โหลดของฉันถึงขีดจำกัดการดาวน์โหลดก่อนสิ้นเดือน
คำตอบ:   หากการใช้งานถึงขีดจำกัดสำหรับส่วนที่เหลือของเดือนแล้ว ปุ่มแบ่งปันและดาวน์โหลดจะถูกปิดใช้งาน และจะมีการส่งข้อความเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่คุณ การแบ่งปันและการดาวน์โหลดจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งในต้นเดือนถัดไป

คำถาม: การอัพโหลดมีขีดจำกัดหรือไม่
คำตอบ:   การอัพโหลดไฟล์ไม่มีขีดจำกัด

คำถาม: แผนการบอกรับเป็นสมาชิกคืออะไร
คำตอบ:   รายละเอียดด้านล่างคือรายละเอียดของแผนแบบระดับชั้น
พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ขีดจำกัดการดาวน์โหลด การชำระเงินสำหรับการบอกรับเป็นสมาชิก
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 16 กิกะไบต์ 160 กิกะไบต์ต่อเดือน ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 32 กิกะไบต์ 320 กิกะไบต์ต่อเดือน 4.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 64 กิกะไบต์ 640 กิกะไบต์ต่อเดือน 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 128 กิกะไบต์ 1280 กิกะไบต์ต่อเดือน 19.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 256 กิกะไบต์ 2560 กิกะไบต์ต่อเดือน 39.99ดอลลาร์ต่อเดือน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 640 กิกะไบต์ 6400 กิกะไบต์ต่อเดือน 99.99ดอลลาร์ต่อเดือน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2048 กิกะไบต์ 20480 กิกะไบต์ต่อเดือน 199.99 ดอลลาร์ต่อเดือน

นโยบายการอัพเกรด
คำถาม: ฉันได้อัพเกรดจากแบบทดลองใช้เป็นแผนแบบชำระเงิน 4.99 ดอลลาร์/เดือน ฉันจะได้รับการแจ้งหนี้อย่างไร
คำตอบ:   เราจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณโดยอัตโนมัติและจะตั้งค่าการเรียกเก็บเงินรายเดือนแบบประจำโดยอัตโนมัติให้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเว้นแต่จะถูกยุติในช่วงการทดลองใช้

คำถาม: ฉันควรดำเนินการอย่างไรหากฉันอัพเกรดในช่วงกลางเดือน
คำตอบ:   We charge the pro-rated amount of the delta between the tiers. For example, if the upgrade occurs on July 13 and is upgrading from $4.99/month to the $9.99/month tier the charge is: ((30 – 13 + 1)/30 * $9.99) – ((30 – 13 + 1)/30 *$4.99) = $3.00 and this payment will cover the remainder of July. The second payment (of $4.99) will be charged on August 1.

หมายเหตุในกรณีที่เหลือเพียงหนึ่งวันในเดือนปัจจุบัน การแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินครั้งแรกจะเป็นการแจ้งหนี้สำหรับหนึ่งวันเท่านั้น

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันใช้เกินขีดจำกัดของระดับชั้นปัจจุบัน
คำตอบ:   หากคุณใช้เกินขีดจำกัด เราจะขออนุญาตคุณอัพเกรดเป็นระดับชั้นถัดไป หากคุณไม่อนุญาตให้มีการอัพเกรด การอัพเกรดก็จะไม่ถูกดำเนินการ หากคุณอนุญาต เราจะอัพเกรดคุณเป็นระดับชั้นถัดไป และการเรียกเก็บเงินจะเป็นไปตามหลักการเดียวกันของการคำนวณตามสัดส่วนการใช้งาน

นโยบายการดาวน์เกรด
คำถาม: ฉันสามารถดาวน์เกรดแผนการบอกรับเป็นสมาชิกของฉันได้หรือไม่
คำตอบ:   ใช่ คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์เกรดเฉพาะในกรณีที่การใช้งานปัจจุบันอยู่ภายในขีดจำกัดของระดับชั้นที่ถูกดาวน์เกรด ยกตัวอย่างเช่น หากการขอ คือ การขอให้ดาวน์เกรดเป็น 4.99 ดอลลาร์/ต่อเดือน แต่ความจุของการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้อยู่ คือ 64 กิกะไบต์ ดังนั้น คุณจึงไม่ได้รับสิทธิ์การดาวน์เกรด

คำถาม: การเรียกเก็บเงินสำหรับการบอกรับเป็นสมาชิกจะประยุกต์ใช้หลังจากการดาวน์เกรดหรือไม่
คำตอบ:   ไม่มี การชำระเงินของระดับชั้นก่อนหน้านี้จะยังคงประยุกต์ใช้อยู่ การชำระเงินของระดับชั้นที่ต่ำกว่าจะมีผลในเดือนปฏิทินถัดไป

นโยบายการยกเลิก
คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับไฟล์ของฉันหากฉันยกเลิกในช่วงทดลองใช้
คำตอบ:   เมื่อคุณยกเลิกในช่วงระยะเวลาทดลองใช้ เราจะล้างข้อมูลของคุณ แต่ประวัติส่วนตัวของบัญชี (ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ อีเมล์ บัตรเครดิต ฯลฯ) ของคุณจะยังคงอยู่

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันยกเลิกในช่วงกลางของการบอกรับเป็นสมาชิก
คำตอบ:   หากคุณยกเลิกในช่วงการบอกรับเป็นสมาชิก เราจะยุติการเรียกเก็บเงินแบบประจำโดยอัตโนมัติสำหรับเดือนถัดไปและหลังจากนั้น คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับเดือนปฏิทินปัจจุบัน

คำถาม: ฉันต้องลบไฟล์ออนไลน์ของฉันออกกี่ครั้ง
คำตอบ:   คุณจะมีเวลาในการล้างข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์จนถึงสิ้นเดือน ข้อมูลทั้งหมดของคุณยกเว้นประวัติส่วนตัวของบัญชีของคุณจะถูกลบออกตอนสิ้นเดือน

การจัดการข้อยกเว้น
คำถาม: เหตุใดธุรกรรมบัตรเครดิตของฉันจึงล้มเหลว
คำตอบ:   ข้อมูลบัตรเครดิตที่คุณใส่อาจไม่ถูกต้องหรือบัตรเครดิตหมดอายุแล้ว

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อธุรกรรมบัตรเครดิตของฉันล้มเหลว
คำตอบ:   หากธุรกรรมบัตรเครดิตล้มเหลว เราจะเริ่มต้นนับถอยหลังช่วงระยะเวลาการแก้ไขสองช่วงซึ่งแต่ละช่วงมีระยะเวลา 7 วันดังต่อไปนี้
(1) ช่วงระยะเวลา 7 วันแรก: จะมีการส่งอีเมล์แจ้งเตือนให้มีการแก้ไขให้แก่คุณจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือในช่วงท้ายของช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) ช่วงระยะเวลา 7 วันที่สอง: คุณยังจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนให้มีการแก้ไข และหากคุณไม่ได้ทำการแก้ไข บัญชีและข้อมูลจะถูกลบออก
(3) ในช่วงท้ายของช่วงที่ 1 เราจะระงับบัญชี และในช่วงท้ายของช่วงที่ 2 เราจะปิดและล้างบัญชีออก
(4) ในระหว่างสองช่วงนี้
ก. หากคุณส่งข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องและธุรกรรมได้รับการอนุมัติ บัญชีของคุณจะกลับมาเป็นสถานะปกติ
หมายเหตุวันที่เริ่มต้นของบัญชีของคุณยังคงเหมือนเดิม

ข. หากคุณยกเลิก ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องได้ เราจะปิดและล้างบัญชีออกในช่วงท้ายของช่วงที่ 2