Zróżnicowany plan opłat oraz zasady korzystania z NTI Cloud

Pytanie: Jakie są ceny?
Odpowiedź:   Struktura cenowa składa się z warstw miesięcznych planów abonamentowych. Taryfy oparte są jedynie na limitach GB przechowywanych danych, z ograniczeniem pobierania danych.

Pytanie: Co się stanie jeśli wyczerpię limit pobierania danych przed końcem miesiąca?
Odpowiedź:   W momencie gdy wykorzystasz Twój miesięczny limit,funkcje udostępniania i pobierania danych zostaną wyłączone i otrzymasz wiadomość z ostrzeżeniem. Funkcje udostępniania i pobierania danych zostaną ponownie włączone na początku następnego miesiąca.

Pytanie: Czy jest limit wysyłania danych?
Odpowiedź:   Nie ma limitu wysyłania danych.

Pytanie: Jake są plany abonamentowe?
Odpowiedź:   Poniżej zamieszczono szczegóły taryf.
Przechowywanie danych online Limit pobierania danych Opłata za subskrypcję Opłata abonamentowa
pojemność 16 GB 160 GB miesięcznie 30-dniowy okres próbny
pojemność 32 GB 320GB miesięcznie $4.99 miesięcznie
pojemność 64 GB 640 GB miesięcznie $9.99 miesięcznie
pojemność 128 GB 1280 GB miesięcznie $19.99 miesięcznie
pojemność 256 GB 2560 GB miesięcznie $39.99 miesięcznie
pojemność 640 GB 6400 GB miesięcznie $99.99 miesięcznie
pojemność 2048 GB 20480 GB miesięcznie $199.99 miesięcznie

Zasady aktualizacji
Pytanie: Przeszedłem z pakietu próbnego na abonament w wysokości 4.99 USD miesięcznie. Jak zostanę rozliczony?
Odpowiedź:   Automatycznie obciążymy Twoją kartę kredytową i ustanowimy stałą opłatę miesięczną. Nastąpi konwersja, o ile umowa nie zostanie wypowiedziana w czasie trwania okresu próbnego.

Pytanie: Co się stanie jeśli przejdę z niższej taryfy na wyższą w środku miesiąca?
Odpowiedź:   Opłata jest proporcjonalna do różnicy w cenie między poziomami. Na przykład, jeśli upgrade następuje 13 lipca z poziomu za 4,99 USD miesięcznie na poziom za 9,99 USD miesięcznie, opłata wynosi: ((30 - 13 + 1)/30*9,99 USD) - ((30 - 13 + 1)/30*4,99 USD) = 3,00 USD i ta opłata obejmuje pozostałą część miesiąca. Wyższa opłata (4,99 USD) zostanie pobrana 1 sierpnia.

UWAGA:Jeżeli pozostanie jeden dzień bieżącego miesiąca, wówczas pierwsza opłata zostanie naliczona jedynia za jedeń dzień.

Pytanie: Co się stanie jeśli przekroczę limit obecnej taryfy?
Odpowiedź:   Jeśli przekroczysz limit, poprosimy Cię o zgodę na przejście na wyższą taryfę. Jeśli nie zezwolisz na zmianę taryfy, nie dojdzie ona do skutku. Jeżeli wyrazisz zgodę, przeniesiemy Cię do wyższej taryfy i rachunek zostanie wystawiony proporcjonalnie.

Zasady przechodzenia na niższą taryfę
Pytanie: Czy mogę przejść na niższą taryfę?
Odpowiedź:   Tak, wolno Ci przejść do niższej taryfy pod warunkiem, że obecne użycie mieści się granicach niższej taryfy. Na przykład jeśli zapytanie dotyczy przejścia na taryfę 4.99 USD miesięcznie a użytkowana jest przestrzeń 64GB, to nie przysługuje Ci przejście do niższej taryfy.

Pytanie: Czy opłata abonamentowa będzie obowiązywała po zmianie taryfy na niższą?
Odpowiedź:   Nie, płatność z poprzedniej taryfy nadal obowiązuje. Opłata z niższej taryfy będzie obowiązywać od następnego miesiąca kalendarzowego.

Zasady rezygnacji
Pytanie: Co się stanie z moimi plikami jeśli zrezygnuję w czasie okresu próbnego?
Odpowiedź:   Jeśli zrezygnujesz podczas okresu próbnego usuniemy Twoje dane, jednak Twój profil (np. nazwisko, email, nr karty kredytowej, itd.) pozostanie.

Pytanie: Co się stanie jeśli zrezygnuję w czasie trwania subskrypcji?
Odpowiedź:   Jeśli zrezygnujesz w czasie subskrypcji wstrzymanie opłat nastąpi w kolejnym miesiącu. Nie otrzymasz zwrotu za bieżący miesiąc kalendarzowy.

Pytanie: Ile mam czasu na usunięcie moich plików?
Odpowiedź:   Na usunięcie danych ze schowka online będziesz mieć czas do końca miesiąca. Po tym terminie Twoje dane zostaną usunięte za wyjątkiem Twojego profilu.

Obsługa wyjątków
Pytanie: Dlaczego transakcja przy użyciu mojej karty kredytowej nie doszła do skutku?
Odpowiedź:   Wprowadzone dane karty kredytowej są niepoprawne lub karta kredytowa straciła ważność.

Pytanie: Co się stanie jeśli transakcja przy użyciu mojej karty kredytowej nie dojdzie do skutku?
Odpowiedź:   Jeśli transakcja kartą kredytową nie powiedzie się, zastosujemy dwa 7-dniowe terminy dokonania korekty:
(1) Pierwszy termin 7-dniowy: Otrzymywać będziesz wiadomości e-mail przypominające o korekcie, aż do momentu, kiedy nastąpi korekta lub do końca tego okresu.
(2) Drugi termin 7-dniowy: Również otrzymasz e-mail przypominający o korekcie i jeśli nie dokonasz korekty, Twoje konto oraz dane zostaną usunięte.
(3) Po upływie pierwszego terminu zawiesimy Twoje konto. Po upływie drugiego terminu zamkniemy Twoje konto i usuniemy dane.
(4) Przed upływem pierwszego lub drugiego terminu:
a. Jeśli przedłożysz poprawne dane karty kredytowej i transakcja zostanie zaakceptowana, Twoje konto powróci do normalnego statusu.
UWAGA:Data założenia konta pozostaje bez zmian.

b. Jeśli zrezygnujesz z konta, nie podejmiesz działań naprawczych, lub nie podasz prawidłowych danych karty kredytowej, pod koniec drugiego okresu zamkniemy Twoje konto i usuniemy dane.