Πρόγραμμα κλιμακωτής τιμολόγησης και πολιτικές για το NTI Cloud

Ερώτηση: Πώς λειτουργεί η τιμολόγηση;
Απάντηση:   Η δομή τιμολόγησης θα αποτελείται από κλίμακες προγραμμάτων μηνιαίων συνδρομών. Οι κλίμακες βασίζονται στα GB του ορίου χώρου αποθήκευσης μόνο, χωρίς περιορισμό στη λήψη.

Ερώτηση: Τι γίνεται αν φτάσω το όριο λήψης μου πριν το τέλος του μήνα;
Απάντηση:   Αν επιτευχθεί το όριο για το υπόλοιπο του μήνα, θα απενεργοποιηθεί το κουμπί κοινής χρήσης και λήψης και θα αποσταλεί σε εσάς ένα προειδοποιητικό μήνυμα για το συγκεκριμένο θέμα. Η κοινή χρήση και λήψη θα ενεργοποιηθούν ξανά στην αρχή του επόμενου μήνα.

Ερώτηση: Υπάρχει όριο για το ανέβασμα;
Απάντηση:   Δεν υπάρχει όριο για το ανέβασμα αρχείων.

Ερώτηση: Ποια είναι τα προγράμματα συνδρομών;
Απάντηση:   Ακολουθούν οι λεπτομέρειες του κλιμακωτού προγράμματος.
Online χώρος αποθήκευσης Όριο λήψης Πληρωμή συνδρομής
16GB χώρου αποθήκευσης 160GB ανά μήνα ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή 30 ημερών
32GB χώρου αποθήκευσης 320GB ανά μήνα $4,99 ανά μήνα
64GB χώρου αποθήκευσης 640GB ανά μήνα $9,99 ανά μήνα
128GB χώρου αποθήκευσης 1280GB ανά μήνα $19,99 ανά μήνα
256GB χώρου αποθήκευσης 2560GB ανά μήνα $39,99 ανά μήνα
640GB χώρου αποθήκευσης 6400GB ανά μήνα $99,99 ανά μήνα
2048GB χώρου αποθήκευσης 20480GB ανά μήνα $199,99 ανά μήνα

Πολιτική αναβάθμισης
Ερώτηση: Πραγματοποίησα αναβάθμιση από τη δοκιμή στο πρόγραμμα πληρωμής των $4,99/μήνα. Πώς θα τιμολογηθώ;
Απάντηση:   Θα χρεώσουμε αυτόματα την πιστωτική κάρτα σας και θα διαμορφώσουμε επαναλαμβανόμενη μηνιαία χρέωση. Η μετατροπή θα λάβει χώρα εκτός αν τερματιστεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Ερώτηση: Τι θα γίνει αν πραγματοποιήσω αναβάθμιση στη μέση του μήνα;
Απάντηση:   Χρεώνουμε το προκαθορισμένο ποσό της διαφοράς μεταξύ των κλιμάκων. Για παράδειγμα, αν η αναβάθμιση πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου και αναβαθμίζετε από την κλίμακα $4,99/μήνα στα $9,99/μήνα, η χρέωση θα είναι: ((30 – 13 + 1)/30 * $9,99) – ((30 – 13 + 1)/30 *$4,99) = $3,00 και η πληρωμή αυτή θα καλύπτει το υπόλοιπο του Ιουλίου. Η δεύτερη πληρωμή (των $4,99) θα χρεωθεί την 1η Αυγούστου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στην περίπτωση που απομένει μόνο μία ημέρα στον τρέχοντα μήνα, θα τιμολογηθεί μόνο η μία ημέρα για την πρώτη πληρωμή.

Ερώτηση: Τι γίνεται αν ξεπεράσω το όριο της τρέχουσα κλίμακας;
Απάντηση:   Αν υπερβείτε το όριο, θα ζητήσουμε την άδειά σας για αναβάθμιση στην επόμενη κλίμακα. Αν δεν επιτρέψετε την αναβάθμιση, η αναβάθμιση δεν θα συνεχιστεί. Αν την επιτρέψετε, θα γίνει αναβάθμιση στην επόμενη κλίμακα και το τιμολόγιο θα βασιστεί στην ίδια αρχή της ποσόστωσης.

Πολιτική υποβάθμισης
Ερώτηση: Πώς πραγματοποιώ υποβάθμιση του συνδρομητικού προγράμματός μου;
Απάντηση:   Ναι, επιτρέπεται η υποβάθμιση μόνο αν η τρέχουσα χρήση βρίσκεται εντός των ορίων της κλίμακας υποβάθμισης. Για παράδειγμα, αν ζητήσετε υποβάθμιση στα $4,99/μήνα αλλά η χωρητικότητα χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται είναι 64 GB, δεν είστε κατάλληλοι για υποβάθμιση.

Ερώτηση: Θα ισχύει η χρέωση στη συνδρομή μετά την υποβάθμιση;
Απάντηση:   Όχι, η προηγούμενη πληρωμή κλίμακας ακόμη θα ισχύει. Η πληρωμή χαμηλότερης κλίμακας θα ισχύσει από τον επόμενο ημερολογιακό μήνα.

Πολιτική ακύρωσης
Ερώτηση: Τι θα απογίνουν τα αρχεία μου αν ακυρώσω κατά τη διάρκεια της δοκιμής;
Απάντηση:   Όταν πραγματοποιήσετε ακύρωση κατά τη δοκιμαστική περίοδο, εμείς απλώς εκκαθαρίζουμε τα δεδομένα σας αλλά το προφίλ λογαριασμού σας (π.χ. όνομα, email, πιστωτική κάρτα, κτλ.) παραμένει.

Ερώτηση: Τι θα γίνει αν ακυρώσω στη μέση της συνδρομής;
Απάντηση:   Αν πραγματοποιήσετε ακύρωση κατά τη διάρκεια συνδρομής, θα διακόψουμε την επαναλαμβανόμενη χρέωση για τον ακόλουθο μήνα, κ.ο.κ. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για τον τρέχοντα ημερολογιακό μήνα.

Ερώτηση: Πόσο χρόνο έχω για να αφαιρέσω τα αρχεία μου online;
Απάντηση:   Θα έχετε μέχρι το τέλος του μήνα για να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα σας από τον online χώρο αποθήκευσης. Όλα τα δεδομένα σας θα αφαιρεθούν μέχρι το τέλος του μήνα εκτός από το προφίλ λογαριασμού σας.

Χειρισμός εξαιρέσεων
Ερώτηση: Γιατί απέτυχε η συναλλαγή πιστωτικής κάρτας μου;
Απάντηση:   Τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας που εισήγατε μπορεί να είναι λανθασμένα ή η πιστωτική κάρτα έληξε.

Ερώτηση: Τι γίνεται όταν αποτύχει η συναλλαγή πιστωτικής κάρτας μου;
Απάντηση:   Αν αποτύχει η συναλλαγή πιστωτικής κάρτας, θα ξεκινήσουμε αντίστροφή μέτρηση για δύο περιόδους διόρθωσης 7 ημερών:
(1) Η πρώτη περίοδος 7 ημερών: Θα σας σταλεί ένα υπενθυμιστικό email για διόρθωση μέχρι να γίνει η διόρθωση ή μέχρι το τέλος της περιόδου.
(2) Η δεύτερη περίοδος 7 ημερών: Θα λάβετε επίσης ένα υπενθυμιστικό email για διόρθωση και, αν δεν κάνετε τη διόρθωση, ο λογαριασμός και τα δεδομένα θα αφαιρεθούν.
(3) Στο τέλος της 1ης περιόδου, θα αναστείλουμε το λογαριασμό. Στο τέλος της 2ης περιόδου, θα κλείσουμε και θα εκκαθαρίσουμε το λογαριασμό.
(4) Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο περιόδων:
α. Αν υποβάλλετε τα σωστά στοιχεία πιστωτικής κάρτας και η συναλλαγή εγκριθεί, ο λογαριασμός σας θα μεταβεί ξανά στην κανονική κατάσταση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η ημερομηνία έναρξης λογαριασμού σας παραμένει ίδια.

β. Αν ακυρώσετε, αν δεν λάβετε διορθωτική ενέργεια ή αν αποτύχετε να δώσετε τα σωστά στοιχεία πιστωτικής κάρτας, θα κλείσουμε και θα εκκαθαρίσουμε το λογαριασμό στο τέλος της 2ης περιόδου.