Gradert prisoversikt og retningslinjer for NTIs skylagring

Spørsmål: Hvordan foregår prissettingen?
Svar:   Prisstrukturen består av flere nivåer av månedlige abonnementsplaner. Nivåene er bare basert på GB lagringskvote, med begrenset nedlasting.

Spørsmål: Hvis hvis jeg når nedlastingsgrensen før utgangen av måneden?
Svar:   Hvis du når grensen for resten av måneden, blir delings- og nedlastingsknappen deaktivert og du får tilsendt en varselmelding. Deling og nedlasting blir aktivert igjen i begynnelsen av den neste måneden.

Spørsmål: Finnes det en grense for opplasting?
Svar:   Det finnes ingen grense for opplasting av filer.

Spørsmål: Hva er abonnementsplanene?
Svar:   Nedenfor ser du nærmere informasjon om den nivådelte planen.
Nettlagringsplass Nedlastingsgrense Abonnementsbetaling
16 GB lagringsplass 160 GB per måned 30-dagers GRATIS prøveperiode
32 GB lagringsplass 320 GB per måned 4,99 $ per måned
64 GB lagringsplass 640 GB per måned 9,99 $ per måned
128 GB lagringsplass 1280 GB per måned 19,99 $ per måned
256 GB lagringsplass 2560 GB per måned 39,99 $ per måned
640 GB lagringsplass 6400 GB per måned 99,99 $ per måned
2048 GB lagringsplass 20480 GB per måned 199,99 $ per måned

Retningslinjer for oppgradering
Spørsmål: Jeg har oppgradert fra prøveperioden til betalingsplanen for 4,99 $ per måned. Hvordan blir dette fakturert?
Svar:   Vi belaster kredittkortet ditt og setter automatisk opp den faste månedsavgiften. Konverteringen finner sted med mindre det inntreffer en oppsigelse i prøveperioden.

Spørsmål: Hvis hvis jeg oppgraderer midt i måneden?
Svar:   Vi belaster kontoen med det proporsjonalt beregnede beløpet mellom de to nivåene. Eksempel: Hvis oppgraderingen inntreffer 13. juli og beløpet endres fra 4,99 $ per måned til 9,99 $ per måned, belastes kontoen med følgende beløp: ((30 – 13 + 1)/30 * 9,99 $) – ((30 – 13 + 1)/30 *4,99 $) = 3,00 $. Denne betalingen dekker resten av juli måned. Den andre betalingen (på 4,99 $) belastes kontoen 1. august.

MERK:Hvis det bare gjenstår én dag av inneværende måned, får du bare regning på én dag for den første betalingen.

Spørsmål: Hva skjer hvis jeg overstiger grensen for gjeldende nivå?
Svar:   Hvis du overstiger grensen, vil vi be om tillatelse til å oppgradere til neste nivå. Hvis du ikke tillater oppgradering, blir ikke oppgraderingen gjennomført. Hvis du tillater det, vil du bli oppgradert til neste nivå, og regningen vil være basert på det samme pro rata-prinsippet.

Retningslinjer for nedgradering
Spørsmål: Kan jeg nedgradere abonnementsplanen?
Svar:   Ja, du kan bare nedgradere hvis gjeldende bruk er innenfor grensene for det nedgraderte nivået. Hvis du for eksempel ønsker å nedgradere til 4,99 $ per måned, mens den anvendte lagringskapasiteten er 64 GB, kan du ikke nedgradere.

Spørsmål: Vil abonnementsavgiften gjelde etter nedgraderingen?
Svar:   Nei, betalingen for tidligere nivå vil fremdeles gjelde. Betalingen for det lavere nivået trer i kraft den påfølgende kalendermåneden.

Retningslinjer for oppsigelse
Spørsmål: Hvis skjer med filene mine hvis jeg sier opp i prøveperioden?
Svar:   Hvis du sier opp i prøveperioden, fjerner vi bare dataene dine, men kontoprofilen (dvs. navn, e-postadresse, kredittkort osv.) blir værende.

Spørsmål: Hvis skjer hvis jeg sier opp i abonnementsperioden?
Svar:   Hvis du sier opp i abonnementsperioden, stopper vi avgiften for den påfølgende måneden og så videre. Du får ikke refundert avgiften for inneværende kalendermåned.

Spørsmål: Hvor lang tid har jeg på å fjerne filene mine på Internett?
Svar:   Du har frem til slutten av måneden på å fjerne data fra nettlagringsenheten. Alle dataene dine fjernes i slutten av måneden, unntatt kontoprofilen.

Håndtering av unntak
Spørsmål: Hvorfor mislyktes kredittkorttransaksjonen?
Svar:   Den angitte kredittkortinformasjonen var kanskje feil, eller kredittkortet har utløpt.

Spørsmål: Hvis skjer hvis kredittkorttransaksjonen mislykkes?
Svar:   Hvis kredittkorttransaksjonen mislykkes, starter vi nedtellingen av to 7-dagers korrigeringsperioder:
(1) Den første 7-dagersperioden: Du får tilsendt en e-post med påminnelse om korrigering, til korrigeringen er gjennomført eller i slutten av perioden.
(2) Den andre 7-dagersperioden: Du får også tilsendt en e-post med påminnelse om korrigering, og hvis du ikke utfører korrigeringen, blir kontoen og dataene fjernet.
(3) I slutten av første periode vil vi stoppe kontoen midlertidig. I slutten av andre periode vil vi lukke og fjerne kontoen.
(4) I disse to periodene:
a. Hvis du sender inn riktig kredittkortinformasjon og transaksjonen godkjennes, går kontoen tilbake til normal status.
MERK:Startdatoen for kontoen forblir den samme.

b. Hvis du sier opp, ikke foretar deg noe eller unnlater å oppgi riktig kredittkortinformasjon, blir kontoen lukket og fjernet i slutten av andre periode.